Tekijät ja kiitokset

 

Puistohanke on ollut monen toimijan yhteistyötä

Rauman merimuseo kiittää kaikkia Paarlastipuisto-projektissa mukana olleita tahoja! Lisääkin toimijoita kaivataan, jotta puisto saadaan kehittymään ja säilymään lähiympäristön kaunistajana.

Yhteistyökumppaneita olivat:

Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry:n Ilona Hankonen, joka teki puiston kasvisuunnitelmat.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön puutarha, jossa osa lajeista esikasvatettiin ja kylmäkäsiteltiin. Seminaarin puutarhan johdolla taimet myös istutettiin ja yksivuotisten kasvien siemenet kylvettiin.

Kylvö- ja istutustyön tekivät Rauman normaalikoulun 4 luokkaa.

Rauman puutarhayhdistyksen kanssa istutusalustaa muokattiin ja puhdistettiin rikkaruohoista. Talkoissa on ollut apuna myös yksittäisiä kaupunkilaisia.

Kesän 2015 kasteluista ja muusta huollosta vastasi Rauman seudun työttömät ry.

Puiston ensimmäisen penkin ja kasvitikut teki Rauman kaupungin nuorten työpaja.

Opastekyltit kiinnitti ja puistonpenkin valmisti Rauman Merihistoriallinen Seura.

Projektiin antoi erityisapua koko sen ajan Rauman kaupungin Wihertoimi.

Toimintaa rahoittivat Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö.